Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Muzeum JUDr. O. KUDRNY v Netolicích


Otevírací doba shodně muzeum a infocentrum:
denně od úterý do neděle 9 -12 a 13 - 16 hodin
;
 pondělí zavřeno.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

 POCITY V TICHU výtvarná výstava Veroniky Padevětové
RETRO KOČÁRKY výstava Markéte Kubové


NOVÁ PUBLIKACE
František Penc 
Netolice objektivem Jaromíra Kudrny


 

Památky města

Odkazy

Památky

Historické jádro města je od roku 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Po památkách města je vybudována naučná stezka Historická krajina Netolicko, tzv. malý okruh, a po památkách regionu naučná cyklostezka, tzv. velký okruh. Zajímavostí města jsou i tři šikmé věže a vodopády pod rybníkem Mnich.

Přemyslovské hradiště se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Nálezy slovanské keramiky pocházejí z 10. až 13. století. Bylo zahájeno budování archeologického parku jako turistického východiště s rozhlednou ve stylu strážní věže, s palisádou a ukázkami bydlení, řemesel a nálezů z archeologického průzkumu.

Kostel sv. Václava, původně gotická stavba s románskými prvky. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století, zástavba je ale patrně starší. Byl vystavěn v podhradí sv. Jána a kolem něj se soustředila trhová osada. S novým založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho donací klášteru ve Zlaté Koruně se ocitl mimo centrální polohu. Renesanční věž byla zvýšena v 18. století, do téže doby je datována nástropní malba s legendou o sv. Václavovi a nová výmalba přilehlé barokní kaple sv. Michala. Rekonstrukce kostela byla provedena v letech 1995 až 1997.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu, patří k dílům stavební huti kláštera Zlatá Koruna. Po požáru roku 1619 došlo ke zhroucení krovu a klenby lodi i presbytáře, které byly obnoveny v raně barokní úpravě až na konci třicetileté války. Hlavní oltář je z roku 1634. Barokní klenba původně gotické kaple sv. Barbory nese malby datované k 1760, nová věž byla postavena o deset let později. Chrám zdobí četné řezbářské práce z 2. poloviny 18. století z dílny rodiny Wernerů, usedlých v Netolicích. V rámci rekonstrukce, zahájené 1997, získala věž zcela novou báň.

Děkanství představuje soubor pozdně klasicistních staveb, vzniklých přestavbou starší fary v letech 1840 až 1843. Na hlavní budovu navazuje nové dvorní křídlo a hospodářské budovy. Děkanství bylo vážně poškozen při plenění města roku 1619. Velké množství dochovaných detailů z doby přestavby řadí objekt k nejhodnotnějším kulturním památkám v regionu.

Rožmberský dům, renesanční budova s podloubím na severním rohu náměstí, dnes Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Z doby renesance se zachovalo rovněž sgrafito na průčelích a nárožní kvádrování (viz též Muzeum JUDr. Otakara Kudrny).

Škola na Starém Městě byla vystavěná v místě dvou starších škol r. 1863. Architektonicky velmi
výrazná dvoupatrová školní budova v neogotickém slohu je citlivě vsazená do komorního prostředí. Osvědčuje tak zdařilý rukopis zřejmě někoho ze schwarzenberských architektů. Zajímavě je řešen i další školní objekt v Bavorovské ulici, datovaný k roku 1911.

Radnice, neorenesanční monumentální stavba, dominuje prostoru náměstí. Byla vystavěna počínaje rokem 1869 podle projektu A. Niklase v místě starého domu, sloužícího potřebám města v 17. a 18. století. Umístění radnice v předbělohorské době není známé, od r. 1786 měla dočasné sídlo v domě na náměstí čp.1, který dodnes nese na průčelí fresky se znaky města.

Kašna na náměstí z roku 1677 je z dílny českokrumlovského kameníka Jiřího Plánského. U barokní kašny s chrliči byla roku 1879 slavnostně vysazena pamětní lípa na počest stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, situované na náměstí mezi radnicí a kašnou, je výrazem svatojánského kultu, šířeného v českých zemích v 18. století. Vysvěceno bylo roku 1738.

Měšťanský pivovar v Obecní ulici čp. 58 stojí na místě renesančního pivovaru, který město založilo 1663. V současném objektu z 2. poloviny 19. století se z původní stavby uchoval pouze portál s rožmberskými růžemi v ohradní zdi do ulice.

Hotel Beseda představuje areál, jehož hlavní barokní objekt směruje průčelím do náměstí. Boční křídlo do Bavorovské ulice má renesanční konstrukce, mladší objekt, navazující do Gregorovy ulici, je hodnotný hlavně plasticky řešeným průčelí. Dochovala se řada cenných detailů z přestavby areálu v polovině 19. století, nyní je objekt v rekonstrukci.

Barokní špýchar ve Školní ulici sloužil podle ústní tradice jako solnice. Objekt odsouzený k zániku byl v letech 1996 až 1997 zachráněn a zrekonstruován.

Ziegrosserův mlýn svůj starobylý původ připomíná deskou ve štítě, umístěnou sem roku 1663 na paměť velké povodně, kdy voda protrhla hráze několika rybníků.

Rybník Mnich byl založen v 15.–16. století. V hrázi jsou dva historicky cenné kamenné mosty. Na jednom z nich je umístěná socha Jana Nepomuckého, ochránce před povodněmi. V místě hráze zvaném Slepicí vršek stával na dnes zastavěném skalnatém ostrohu středověký hrádek. Pod hrází jsou dva vodopády a romantické uličky. Řada drobných lidových staveb z 18. a 19. století lemuje tok potoka Rapačov.

Petrův Dvůr, část obce 1 km od města. Tento typický renesanční zemědělský statek se uvádí již k roku 1378, byť z tohoto období se nedochovaly žádné stavební konstrukce. Převážně v renesančním stylu je vystavěno severní a malé jižní křídlo. V období 1592 až 1600 Petrův Dvůr tvořil hospodářské zázemí Kratochvíle a byl odtud také veden vodovod s pitnou vodou do zámecké kuchyně. Během druhé poloviny 17. století vzniklo křídlo východní, přestavbou po požáru 1743 se zvýšily hospodářské budovy. V novogotickém stylu byl koncem 19. století na jižní straně objektu zřízen pivovar.

Kaple Panny Marie na vrchu Peklo, pochází z 18. století.

Kaple sv. Gertrudy v Budějovické ulici je dnes nepřístupná, objekt je používán k bydlení. Po zrušení kaple v důsledku reforem Josefa II. zde bydlel poustevník.

Pamětní desky

Pamětní deska na náměstí na budově České spořitelny připomíná, že zde byla v roce 1945 podepsána smlouva o demarkační čáre mezi americkou a Rudou armádou.

Pamětní deska na budově muzea – na památku rodáka rybníkáře a rožmberského fišmistra Štěpánka Netolického.

Pamětní deska na rodném domě hudebního skladatele Františka Gregory v Gregorově ulici čp. 24.

Pomníky obětem I. a II. světové války u kostela sv. Václava.

Hrob sovětských vojáků padlých za II. svět. války, na hřbitově.

Pamětní deska na budově muzea – na památku zakladatele muzea, starosty Netolic a rodáka JUDr. Otakara Kudrny.

Pamětní deska na Petrově Dvoře čp. 1 – na památku rodáka Josefa Johna (1802–1871) schwarzenberský lesník, přispěl k vyhlášení Boubínského pralesa přírodní rezervací; na Boubíně ho připomíná tzv. Johnův kámen.

Pamětní deska na budově místní fary - na památku kněze a světce  Sv. J. N. Neumanna.

Pamětní deska na budově Hotelu Rychta - na památku rodákovi, tremskému muzikantovi a skladateli Tony Hořínkovi.

Pamětní deska na budově DPS POHODA Netolice - na památku významného rodu Mokrých.

Technické památky

Stoka Krčínka - zapomenutá technická památka, umělá stoka, zvaná Krčínka, je vynikající měřičské dílo. Leží v bývalé rožmberské, tvz. Netolické oboře, je dlouhá asi 8 km. Nechal ji koncem 16. stol. vybudovat rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Přiváděla vodu od Hrbova z potoka Melhutka přes rybníky Dolní Nadýmač a Čichtický až na zámek Kratochvíle, kde sloužila k vodnímu pohonu různých, tehdy módních pohyblivých atrakcí, strojů, obrazů a fontán v zámecké zahradě. K vůli ní vedlo město Netolice s Krčínem spor, protože odvedl velkou část vody z potoka, který napájel největší rybníky na této soustavě, Hrbovské, Podroužek a Mnich, a poháněl i mlýny ve městě. Podle pověsti stoku v noci proorává čert s Krčínem zapřaženým do pluhu.

Vodárna u Mollerovského rybníka – pozůstatek historického dřevěného vodovodu vedoucího do města.

Aktuality


Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 8 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 20. 5. zataženo 22/10 °C
úterý 21. 5. déšť 17/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
3
1
5
2
3
3
3
4
5
5
5
6
3
7
6
8
3
9
4
10
3
11
6
12
5
13
4
14
6
15
4
16
5
17
4
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
7
25
10
26
6
27
4
28
4
29
4
30
3
31
3
1
5
2
5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

slavnostní zahájení 2