Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Muzeum JUDr. O. KUDRNY v Netolicích


Otevírací doba shodně muzeum a infocentrum:
denně od úterý do neděle 9 -12 a 13 - 16 hodin
;
 pondělí zavřeno.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

 POCITY V TICHU výtvarná výstava Veroniky Padevětové
RETRO KOČÁRKY výstava Markéte Kubové


NOVÁ PUBLIKACE
František Penc 
Netolice objektivem Jaromíra Kudrny


 

GDPR

Informační povinnost správce

Informace o pořizování fotografií na akcích

Informační povinnost správce

Vážení,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak Muzeum JUDr.O.Kudrny v Netolicích zpracovává vaše osobní údaje (dále jen „vaše osobní údaje“).

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?
Správcem vašich osobních údajů je:

Muzeum JUDr.O.Kudrny v Netolicích
Mírové náměstí 248
384 11 Netolice
Zastoupená: Zuzanou Leherovou–ředitelkou
Tel.: 728 683 769
E-mail: muzeum@netolice.cz
ID datové schránky: u4bk6bg

2. Z jakého důvodu zpracovává Muzeum JUDr.O.Kudrny v Netolicíchvaše osobní údaje?

Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci poskytování kulturních a informačních služeb (např. pozvánky na akce, pořádání zájezdů do divadel, shromažďování příspěvků do městských novin) či pro plnění smluvních vztahů.

3. Předáváme osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí?
Osobní údaje jiným subjektům a do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

4. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?
Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy muzea, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

5. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
 • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

6. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?Můžete nás požádat, abychom vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

7. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

8. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili.

9. Do kdy mi poskytnete odpověď?
O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

10. Kolik taková žádost stojí?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

11. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

12. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?
V takovém případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

13. Má muzeum povinnost jmenovat pověřence osobních údajů?
Muzeum JUDr. O. Kudrny nespadá v souladu s čl. 37 odst. 1 a odst. 4 Nařízení GDPR do okruhu správců a zpracovatelů, kteří by museli pověřence jmenovat.

Informace o pořizování fotografií na akcích 

Muzeum JUDr.O.Kudrny v Netolicích  (dále jen MvN) informuje účastníky akcí muzea o tom, že:

 1.  běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video/audiozáznam z muzejních akcí, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádívíce,než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

 2. v případech, kdy je to pro prezentaci muzea vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video/audiozáznam tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,
 3. fotografie/video/audiozáznam pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti MvNformou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na webových stránkách, v místním tisku apod.,
 4. fotografie/video/audiozáznam používá k veřejné prezentaci po dobu deseti let a zpracovávané osobní údaje likviduje nejdéle do jednoho roku od ukončení prezentace,
 5. omezený rozsah fotografie/videa/audiozáznam může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie MvN), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,
 6. neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany MvN.
 7. V případech zvláštních akcí pořádaných MvN, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data, umístění vsoutěžích apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).
 8. Podáním výše uvedené informace splnilo MvN podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizovánímfotografií/videí/audiozáznamů na akcích pořádaných MvN a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.

Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:

Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Muzeum JUDr.O.Kudrny v Netolicích, IČO 00071871.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.

Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným SDH) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení
a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktuality


Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 8 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 20. 5. zataženo 22/10 °C
úterý 21. 5. déšť 17/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
3
1
5
2
3
3
3
4
5
5
5
6
3
7
6
8
3
9
4
10
3
11
6
12
5
13
4
14
6
15
4
16
5
17
4
18
7
19
7
20
5
21
7
22
5
23
6
24
7
25
10
26
6
27
4
28
4
29
4
30
3
31
3
1
5
2
5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Zdeněk Přibyl